از من به‌سوی ما | چند کلمه حرف جامعه‌گرا برای دل‌خودمان

آرشیو مطالب: معرفی کتاب

25 September
0Comments

معرفی کتاب: «همراه با کاپیتال مارکس»

Companionدیگر نمی‌توان از مارکس پرهیز کرد، او را نادیده انگاشت و جویندگان و پرسش‌گران ماهیت واقعی کاپیتالیسم و دانشجویان رادیکال و منتقد به این شیوۀ تولید اجتماعی را در گمراهه‌های آکادمیک علم اقتصاد سرمایه‌داری سردوانید. پس از فروپاشی دیوار برلین و خداحافظی با «سوسیالیسم واقعاً موجود»، کاپیتالیسم فرصت کافی داشته است
ادامۀ نوشته…

29 June
12Comments

دربارۀ کتاب «قرآن در میان اسطوره و جادو»

Ghoran dar miane ostoore va jadooهرچند که دسترسی به کتاب «قرآن در میان اسطوره و جادو» بسیار مشکل بود و از آن مشکل‌تر فهمیدن زبان کردی زیبا و استوار ولی در عین حال بسیار ثقیل و تخصصی بود که در این متن تحقیقی از آن استفاده شده است، ولی اینها موانعی بودند که مرا از کنجکاوی و جستجو بازنداشتند.
ادامۀ نوشته…

29 May
0Comments

پروندۀ اینشتین (قسمت سوم)

حتی با اینکه اقامت اینشتین در آمریکا دائمی نبود، لیکن چشم‌انداز حضور او در این کشور دلیلی بود که زنگ خطر سرخ را برای «انجمن زنان میهن‌پرست» به صدا درآورد. وقتی چهارده سال پیش، در ماههای پردردسر پایان جنگ جهانی اول (آوریل 1918) این انجمن در واشنگتن تأسیس شده بود، نشریۀ هفتگی انجمن به نام «زنان میهن‌پرست» شعاری را در صفحات اول خود منتشر می‌کرد:Einstein 3
«برای دفاع از خانه و میهنمان، برعلیه حق رأی زنان در انتخابات، بر علیه فمینیسم، بر علیه سوسیالیسم»
تقریباً تمامی دفترداران و اعضای هیأت تحریریه انجمن از اسامی شوهرانشان استفاده می‌کردند، مانند: «خانم جیمز والکوت وادزوورث جونیور» که این موضوع ضمن اینکه اشارۀ روشنی به اعتقادات ضدفمینیستی آنها بود، نشان می‌داد که این خانمها، زنان، دختران، بیوه‌ها و نوه‌های پولدارترین و بانفوذترین خانواده‌های آمریکائی در سیاست و تجارت شرق آمریکا بودند. بسیاری از رهبران زنان میهن‌پرست در فعالیت‌های «انجمن ملی بر ضد حق رأی زنان» نیز فعالیت داشتند.
ادامۀ نوشته…

29 March
1Comment

پروندۀ اینشتین (قسمت دوم)

Young Einsteinوقتی به آقای سام پاپیچ افسر ارتباطات سازمان امنیت آمریکا (سیا) در تاریخ 4 دسامبر 1999 تلفن کردم و از او خواستار اطلاعات بیشتری دربارۀ پروندۀ اینشتین شدم، با من خیلی «خودمانی» حرف زد:
من (بعد از معرفی خودم به عنوان فرد جروم – خبرنگار): این تماس برای نوشتن کتابی راجع به پروندۀ اف.بی.آی اینشتین است.
سام پاپیچ: راجع به کی؟
من: راجع به اینشتین، آلبرت اینشتین
ادامۀ نوشته…

17 March
3Comments

پروندۀ اینشتین (The Einstein File)

The Einstein Fileاحساس من پس از خواندن این کتاب، حیرت، اندوه، خشم و تأسف بود. خشمی که در پی آن احساس دوست‌داشتن آلبرت اینشتین را در من دو چندان کرد. می‌دانستم که اینشتین فقط یک پروفسور گیج و سربه‌هوا و خنده‌دار و دوست‌داشتنی نبوده است، بلکه فردی بوده است که به‌عنوان یک سوسیالیست تمام عیار در صدها سازمان اجتماعی و سیاسی به فعالیت بر علیه فجایع و بی‌عدالتی‌های جامعۀ آمریکا (و جامعۀ جهانی) مشغول بوده است، اما اینها را با جزئیات نمی‌دانستم. این کتاب، کتاب این جزئیات است.
ادامۀ نوشته…

20 February
20Comments

اطلاعات و ماهیت ارزش

ITدر کتاب اطلاعات و ماهیت ارزش به ریشه های پیدایش سوسیالیسم، یعنی آرزوی محو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و محو جامعۀ طبقاتی در جهان اشاره کرده ام و سپس به کالای جدید (اطلاعات) و مبانی ارزشی آن پرداخته ام.
در پس این بررسی پیدایش طبقه جدید و نوپائی بنام کاراندیشان جهان را بررسی نموده و رابطۀ انقلابی آنان را با طبقۀ کارگر قدیمی به چالش کشیده ام. امید دارم که این مباحث در راستای معماری اندیشۀ جامعه گرایانه در ایران به کار آید و پاره ای از ابهامات در راستای سازماندهی طبقۀ کارگر نوین را روشنی بخشد.


ادامۀ نوشته…

18 February
0Comments

زندگی در پایان زمان

خطرناک‌ترین فیلسوف زندۀ امروز…، «الویس‌پریسلی» فلسفه…، فیلسوف آکسیونیست…، و مانند اینها القابی است که به «اسلاوی ژیژک» فیلسوف، نظریه‌پرداز، جامعه‌شناس و سیاستمدار اسلوونیائی داده می‌شود.Zizek
اسلاوی ژیژک برای جامعه‌شناسان ایرانی و دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی نام ناآشنائی نیست و بالنسبه شخصی است که در میدان جامعه‌گرائی ایرانی تقریباً به خوبی شناخته شده است. منظور از این نوشتۀ کوتاه نیز معرفی ژیژک نیست، بلکه فقط معرفی یکی از کتاب‌های اوست. کتابی به‌نام «زندگی در پایان زمان» که به‌‌نظر من یکی از جالب‌ترین نوشته‌های اوست. جائیکه ژیژک از میدان تئوری‌پردازی‌های فلسفی و سیاسی تا حد زیادی پای بیرون می‌گذارد و مسئلۀ فاجعه را با زبانی ملموس بررسی می‌کند که در جهان امروز پیش روی ماست.
ادامۀ نوشته…