از من به‌سوی ما | چند کلمه حرف جامعه‌گرا برای دل‌خودمان

09 July
0Comments

سجدۀ زشت!

حسن روحانیعیب رندان مکن آخوند فرومایه سرشت!
که گناه من و ما بر تو نخواهند نوشت
تو به دنبال یکی «حوری»و من در پی یار
من به دنبال می ناب و تو دنبال بهشت
یار من کودک تشنه‌ست به دنبال سراب
کار تو مسجد و الله، به صد سجدۀ زشت
دل من در پی یار و سر تو در بازار
راز سرمایه چنین است، به مسجد و کنشت
نه من از مهمل دینت به در افتادم و بس
که بسی گل دگر آید ز چنین دانه و کشت
تو همانی که بسوزانی و ویرانه کنی
سازم این خانۀ ویرانه مگر خشت به خشت
گر چه امروز سرایم چو جهنم سازی
من تو را روز عدالت بفرستم به بهشت!
کار زندیک همین است که در این شب تار
دانۀ خشم در این دایرۀ وهم بکشت

——-
اینها (دانشجویان) خیلی پست تر و حقیر تر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تغییر حرکت براندازی را مطرح کنیم. اگر منع مسئولین نبود مردم ما اینها را قطعه قطعه و تکه تکه می کردند! (حسن روحانی – 18 تیر 1378)
——-
شعری به یاد همه 18 تیری ها و برای آنهائی که فراموش نمی کنند
زندیک
18 تیرماه 1392

 
هنوز پیامی ارسال نشده است.
لطفا پیام و مشخصات خود را اینجا تایپ کنید
نام (یا نام مستعار)
ای - میل (مخفی می ماند)
وب سایت
پیام

Current day month ye@r *