از من به‌سوی ما | چند کلمه حرف جامعه‌گرا برای دل‌خودمان

11 June
0Comments

صدای پای اختاپوس

در سریر کوره راه سرد
کین تن برده به صدها درد
با صدای شوم زنجیری به پاهایش
ز هر بانگ رهائی دل بریده
و ناپایانِ بغض ماه را در آبِ دیده، باز دیده
میکشد افتان و نالان
هق هقِ گوی فلاکت را به دنبال
وز پی اش
بی هیچ فکر خام
لاشخور برمیکشاند بال
از طمع، آب دهانش میچکد بر پنجۀ تیزش
روزه اش خواهد شکست امشب
سور و شوری بر سر میزش
از تن خام، استخوان خام و خون خام

علت من چیست؟
میپرسد به آرامی درون خود
با همان آرامی سنگین و ترس آلود
که این ناهمرهان شهر خوابالود
شنیدند از نسیم بدخبر
کز سوی دریاها
بیارد تا دم درهای بسته
شام بی فانوس
با پچ پچ،
چو خاموشِ درون سنگ قبری منتظر
سالوس و سربسته
صدای پای اختاپوس!

با تنی نرم و لزج
بی درد
به یک لبخند نا انسان
ز خونِ سرد
دو پایش را ز آب شور دریاها
به سوی ساحل تاریک آورده
و با شش پای دیگر
بی صدا
موج هراسی میزند بر زورق دلها
صدای پای او چشمان خوابالوده تان را
خوب میبندد
چنان بندد، که پلک و صورت و بینی
به یکدیگر بپیوندد

«صلح جو»، ساکت
و «صلحی» آورد قاطع
میان کله های پرصداتان
در دوسوی آب شور و زرد آتلانتیک!
چنین صورتگر کابوس
در این گردون بی فانوس
با غلیان آب شور
میخندد!
چنانکه خونِ سردش را غلش آید
و شاید امشب از لذت
دو پای دیگرش را نیز
بیرون آورد از آب!

ثانیه بر ثانیه
لحظه به لحظه
بردۀ نومید
میکشد افتان و نالان
هق هقِ گوی فلاکت را به دنبال
وز پی اش
بی هیچ فکر خام
لاشخور برمیکشاند بال
روزه ها خواهد شکست امشب!
تا نماند بر صلیب سینه هاتان تاب
تا که آید نرم
تقدیس صدای بی صدایش
از درون گوشتان بر چشم خواب تان
و از چشمان به خونتان…

بی صدا آید به خوابتان
ز تشویش تجسمگاه هر کابوس
آرام و لزج، بی شرم و نا انسان
صدای «صلح جو»ی پای اختاپوس!

«اختاپوس صلح جو» کنایه ای است از LGM-118 Peacekeeper (حافظ صلح) که موشک بالستیک آمریکائی با طول 22 متر و وزن 95 تن است که کلاهک 1 مگاتنی حمل میکند و این تازه یکی از کوچکترین موشکهای بالستیک اتمی در این کلکسیون شوم دارالمجانین است که تصویر انفجارش در بالا آمده است. هدف این موشک حذف هرگونه جرقۀ حیات در محدوده برخوردش بازمین است.
این یک شعر «ضد جنگ» نیست، بلکه یک شعر «ضد مرگ» است. چرا که این یک سلاح جنگی نیست و آنرا نمیتوان صرفاً «جنگ طلبانه» و «ضد انسانی» نام داد، عبارت دقیقتر آن «ضد حیات» است!

22 خردادماه 1393
زندیک

 
هنوز پیامی ارسال نشده است.
لطفا پیام و مشخصات خود را اینجا تایپ کنید
نام (یا نام مستعار)
ای - میل (مخفی می ماند)
وب سایت
پیام

Current day month ye@r *