از من به‌سوی ما | چند کلمه حرف جامعه‌گرا برای دل‌خودمان

18 August
13Comments

قیل و قال غازها !

geeseمتأسفانه آگاه شدم که در وبلاگ آقای آرش هنرور (اینجا) مجادله‌ای غم‌انگیز بر سر مطالب وبلاگ زندیک سر گرفته است. مجادله‌ای که در آن دو فرد مدعی «لیبرالیسم» (از جمله خود آقای هنرور) در پاسخ خانم ن.زمانی، بدون هیچگونه زحمت مطالعه مطالب وبلاگ زندیک، و بدون قدمی در نقد علمی این نوشته‌ها، صرفا به حتاکی و فحاشی بسیار سطحی و غیرعلمی برعلیه سوسیالیسم بطور عام پرداخته‌اند.
من از خانم زمانی صمیمانه درخواست می‌کنم که به‌چنین مجادلۀ غم‌انگیزی ادامه ندهند و به‌سخن آن دوست انسان ساز توجه کنند که روزی گفت: «بسیار سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می‌گیرد!»

اما برای اینکه دوستان به‌اصطلاح «لیبرال دموکرات» ما نیز از این مجادله دلخسته نباشند و خاطرۀ تلخی از سوسیالیست‌ها به‌دل نگیرند، شعر زیر را به گل رویشان تقدیم می‌کنم:

با تو گویم آرزوها، رازها
بوی گیسوی و تن طنازها
انقلابی از تبار عشق و بس
غره‌تر از غرش سربازها
آدمی را عشق نامیدم و نه
بنده ای بر ترس و حرص و آزها
پای انسان بر زمین دانم ولیک
آرزویش جلوه پروازها
آن کبوتر کو به حق پرمی‌کشد (1)
حق دهد بالی بسان بازها
چهره ام منگر، دل و جانم ببین
جان بود بانی بدین آوازها
من نباشم جز یکی ساز قدیم
دل نوازم شعلۀ آن سازها
عاشق عشق است این نسل جوان
آتش است آئین سرونازها
دوستی خواهی؟ بپرور مهر را
ورنه بسیارند این غمازها
گر ندانی نقد «کاراندیش» را
خامشی بگزین در این آغازها
از تو خواهم نقد، لیکن این «خط»ات
نشمه است و قیل و قال غازها !

—–
(1) حق در اینجا به معنای حقیقت است.
—–

کارگران و کاراندیشان جهان متحد شوید
سوسیالیسم یک آرزوی غیرممکن نیست!
با عشق و دوستی
زندیک

 

13 پیام ارسال شده است به "قیل و قال غازها !"


 1. درویش میگوید:

  استاد از این قیل و قال غازهای لیبرال دل خودت را میازار. از این ابتذالشان در همان جنبش سبز هم زیاد دیدیم و کتکش را هم زیاد خوردیم.
  این به اصطلاح لیبرال ها امروز فحش میدهند و فردا پایش برسد من و تو را زنده زنده خواهد سوزاند.
  چرا اینها را دوست مینامی؟ اینها از صد دشمن جانی بدترند. آن دل پر مهرت و ملایمت را کمی کنترل کن و بگو ذات جنایتکار این لیبرال ها را تا دل ما آرام شود.

 2. صفا میگوید:

  چهره ام منگر، دل و جانم ببین
  جان بود بانی بدین آوازها
  من نباشم جز یکی ساز قدیم
  دل نوازم شعلۀ آن سازها

  نفست باقی باد!

 3. Zendic میگوید:

  درویش مهربان،
  وقت تنگ است و هزار کار بر سرمان ریخته، فرصتی برای مجادله با این عالیجنابان «لیبرال دموکرات»ها نداریم، نه تو داری و نه من.
  نگاهی به «پرونده اینشتین» بیانداز تا ببینی این «لیبرال دموکرات»ها چه بلائی بر سر آلبرت اینشتین سایر انسانهای سوسیالیست همطراز او آوردند.
  از من و تو دیگر گذشته که گول این ظاهر «دموکراسی»شان را بخوریم. کارما اینست که نگذاریم جوانانمان گول این دموکراسی بازی ها را بخورند.
  البته اینها که حتی ظاهر را هم حفظ نکرده اند.
  من و تو را هم زنده زنده پوست میکنند. آری!

 4. نسترن زمانی میگوید:

  بسیار خوب من به این مجادله ادامه نمیدهم و خردمندی شما را در این رابطه میپذیرم.
  «دموکراسی»در دوران امروز یعنی اینکه نطفه هر دگراندیشی (از جمله سوسیالیسم) را با مدیای عریض و طویل و اگر نشد با چماق و گلوله در نطفه خفه کنی. «دموکراسی»یعنی اینکه ابنای بشر به زور اسلحه ناتو بپذیرند که تنها شیوه تولید ممکن شیوۀ سرمایه داری است و تنها شکل دموکراسی، پارلمانتاریسم غربی.
  دموکراسی غربی امروزه مستبدترین و تمامیت خواه ترین شکل حکومتی در جهان است و این تمامیت خواهی را در لیبی، مصر، عراق، سوریه و افغانستان میبینیم.
  امثال آرش بیخدا و ایرانی و غیره هم چاکران و مزدوران و کاسه لیسان پر جیره و مواجب همین تمامیت خواهی دموکراسی غربی هستند.
  باید درباره این شکل جدید استبداد بین المللی سخن بگوئید. من دیگر با این نوکران و کاسه لیس ها حرفی ندارم.

 5. Zendic میگوید:

  نسترن عزیز،
  من مطمئن نیستم که اینها نوکران کاسه لیس هستند و دلیلی هم برای اثبات چنین ادعائی نمیبینم. ممکن است اینها به سادگی جوانانی ایرانی باشند که آرمانشهر خود را در چهرۀ دموکراسی غربی میبینند. آزادیخواهی آنگاه که با برابری طلبی همراه است، جان و کنه سوسیالیسم است. آنزمان که با تیغ جراحی ذهنی، آزادیخواهی را از برابری طلبی جدا کنیم، وارد چنبره ای از توهم میشویم که بسیاری از جوانان ایرانی را از جمله در جنبش سبز به دام مهلک خود دچار کرد.
  بیائید قضاوت خشمگینانه، تند و عجولانه نکنیم.

 6. مینا میگوید:

  رفقا مراقب باشید! من نمیدانم اینها سرشان به کجا وصل است ولی خوب میدانم که چه میخواهند: یک «انقلاب» نظامی ناتوئی در ایران و پیاده کردن زورکی دموکراسی غربی به زور اسلحه سلفی ها و القاعده ها… که در ایران نتیجه ای به جز کشتار جمعی نخواهد داشت!!!
  در برابر اینها باید همانطور آگاه و مراقب بود که در برابر بسیجیها هستیم. نمیدانم چرا نسترن این دعوا را شروع کرده است؟ مگر قرار نبود ما کار سوسیالیستی کنیم و دعوای وبلاگی راه نیاندازیم؟ رفیق نسترن خیلی تند رفته است و جانب احتیاط را رعایت نکرده است. مگر در وبلاگ های بسیجی دعوا راه میاندازید که در اینجور جاها اینکار را میکنید؟ به ما چه مربوط است که «لیبرال دموکرات»ها چه میخواهند؟ مگر نمیدانیم چه میخواهند؟
  این داستان وبلاگ آرش بیخدا کاملاً بودار است، من سابقه اش را دارم و بیخود حرف نمیزنم. اطمینان کنید و این بحث را همینجا تمامش کنید وگرنه به کار سوسیالیستی خودمان نخواهیم رسید.

 7. حمید میگوید:

  عزیزان،
  من نوشته های آقای «ایرانی» را در وبلاگ مذکور خواندم. به نظرم این آقا دعوا را با فحاشی عمدا! شروع کرده و متاسفانه نسترن هم غیرتی شده و در دامش افتاده. به نظرم اینها از اول قصد روشنی در آغاز این مجادله داشته اند. خودتان بخوانید کاملاً واضح است. با مینا موافقم که باید مراقب بود.

 8. نسترن زمانی میگوید:

  من از همه رفقا عذر میخواهم.

 9. درویش میگوید:

  نسترن گلم، گل رویت را عشق است. دهها هزار انسان سوسیالیست در برابر جوخه های اعدام اسلامی در ایران جان ندادند که حالا یک لکاته لجنی بیاید و دهن گشادش را باز کند و هر کثافت ضد سوسیالیستی را قرقره کند. من هم بودم جوابش را میدادم.

 10. said میگوید:

  دوستی خواهی؟ بپرور مهر را

 11. said میگوید:

  Cheghadr ziba

 12. رضا ریهانی میگوید:

  آرش جان از تو بعیده!!!! تو چرا دست به این کارها شدید!؟ اگه من هم بگویم حضرات گوش به این آرش بیخدا ندهید اینها بیخدایند و شما چه انتزاری از ایشان میتوانید داشته باشید آیا درست عمل کردم؟ آیا دقیقا همین پاسخ شما به ایشان نیست؟؟ آیا بجای نقد سوسیلیسم جدا آخوندوار باید گفت گوش ندهید؟؟؟ بابا ایول اش شما بسیار بعید بود!!! آخه سوسیالیسیم که قران نیست! اراجیف گوئی و نویسی نیست یک علم هست و همیشه برای رد ان میبایستی مطالعه داشته باشید تا بتوانید بنقد آن بپردازید که از شما انتزار نمیرود پس شکیبا باش و برای اعتبار خودت دست بهچرت نویسی و بدونه ادله حرف زدن نزنید من سالاست که از نوشته ها و نقدهای اسلامیتان در بسیاری از گروها مخصوصا در گروه ادبستان کاوه آهنگر و چگوارا دوستان اقلیت و .. انتشار دادم وبا اینکه صد در صد تفاوت دیدگاه های سیاسی مبارزاتی و اندیشه ای داریم هرگز متوسل به اراجیف گوئی نسبت به شما نشده ام ونخواهم شد پس شما هم سوسیالیسم را نقد کن تا ما مثل همین دین ستیزی ات استقبال کنیم
  پاینده باشید
  ریهانی
  این را در سایت آرش بیخدا نوشتم

 13. رضا ریهانی میگوید:

  اینجا هم ارش جان بجای اینکه با منطق پاسخی دهند دست بدامان فراری دادن نسترن خانم میشوند خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ارش جان این راهش نیست
  بینید من نه خلبانی میدانم نه فضا نوردم در اینموارد وارد گفتگو نمیشوم اما اگر در باره ساختار کامپیوتر برنامه نویسی نصب ویندوزی تفاوتهای این با ان و و .. میتونم تا جائی که دانش و مطالعه دارم بنویسمواگر با ادله و با منطق بیاد و هر انچه من میدونم را رد کند با جان و دل پزیرا میشوم زیرا مغزم را تنها برای نابودی مذاهب بکار نگرفتم که مثل مسلمانان منجمد شود و .. بماند اقا ارش چرا بجای پیشنهاد سایت و تریبون واینحرفها در باره سوسیالیسم باهاش منطقی برخورد نمیکنید؟؟
  چرا روک و راست نمگوئید در این باره هیچی نمیدانید و همینتوری از روی غضب و تعب نوشتید؟؟

  داستانکی
  اوایل قیام تازه از زندان آزاد شده بودیم هنوز قیام مردمی پیروز نشده بود از اونجائی که ما دهاتی هستیم از منزل تا شهر حدودا 5کیلومتری راه بود که با مینی بوس رفت و امد میکردیم در این راه هر روز هم به کلک بسرها برخورد میکردیم و برای دست انداختن این وهوش وخندان دیگر مسافرها که مینی بوس هم پرتر از پر بود میپرسیدم :
  حاج اغا لطفا توزیح دهید کمونیست یعنی چی؟؟
  ایشان مثل روز قبل و مثل نفر قبلی و دقیقا مشابه ان توزیح میداد

  کمونیست مساویست با خدا نیست
  زیرا کمو یعنی خدا و نیست هم یعنی خدا نیست

  حالا کار آرش بیخداست و نداشتن آگاهی از اندیشه های سه بنییانگزار مارکسیست و دست به خودکشی انتحاری زدنش است که خانم نسترن سایتهای بسیاری هست بفرمائید انجا!!! دست خوش
  ریهانی
  بخاطر غلط هائی که در نوشته ها هست قبلا پوزش میخواهم حال و حوصه دوباره خوانیش نیست زیرا وقت کم و عمرها کوتاست ومردم میهنمان نیاز به کمک دارند نه مردم فریبی


لطفا پیام و مشخصات خود را اینجا تایپ کنید
نام (یا نام مستعار)
ای - میل (مخفی می ماند)
وب سایت
پیام

Current day month ye@r *