از من به‌سوی ما | چند کلمه حرف جامعه‌گرا برای دل‌خودمان

26 October
1Comment

آنان که کارگر را تحقیر می کنند

Communeبا یاد و خاطره کمون پاریس؛ شعری برای کارگران ایران که هر سطر دانش مبارزه طبقاتی را با خون نوشتند …
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
حکم فنای خویش به تقریر می کنند

منگر که راز شعر بیان سخنوری است
تصویر واژه بر تن ظلم است و برتری است
انسان به یمن عشق برابر به سیرت است
زیر و زبر به جامعه کی از حقیقت است؟
اما سخنوران زبر و زیر می کنند
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
نیرنگ را چو صومعه تنویر می کنند

من آن کبوترم که به جز حق نمی پرم
در این زمانه جز سخن حق نمی خرم
دنیا از آن ماست، چرا من ریا کنم؟
خود را به صد فریب و دغل مبتلا کنم؟
روزی به چشم خویش ببینی چه ها کنم
انسان ز بند رنج و مذلت رها کنم
او را رها ز شعبده های خدا کنم
اما بسی ز شعبده تصویر می کنند
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
الله را جنون زده تکبیر می کنند

ثروت در این جوامع بیداد، شیء نیست
«انبوه» شیء و راز «نمایانگری»به چیست؟
شیئیتش توهم و خبط است و سادگی است
ثروت هزار رابطۀ فقر و بندگی است
این جملۀ نخست چنان ساده نیست یار
یاران چپ گرا به همین گیر می کنند
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
خود را به دام وهم زمینگیر می کنند

ما را به جز بیان حقیقت گناه نیست
جز روشنی به این شب ظلم و تباه نیست
جز دشمنی به رونق این دیدگاه نیست
انسان برده را به جز این راه، راه نیست
جز انقلاب، آخر این شامگاه نیست
آن انقلاب را به چه تعبیر می کنند؟
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
صد رنج تازیانه به تعزیر می کنند

از عشق به هستی شده، از عشق زاده ایم
دل را به نوع خویش، سر عشق داده ایم
گرچه بسان بوی زمین صاف و ساده ایم
گرچه همه بیزار ز فیس و افاده ایم
گرچه نوای عشق به شور و اراده ایم
این را چه مبتذل همه تفسیر می کنند
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
عاشق کشی به ضرب و حکم تیر می کنند

آری رفیق من! سخنم صاف و ساده است
یک کارگر نه اسب و نه فیل و پیاده است
آن صفحۀ شطرنج را به دور بیانداز!
دست رفاقتی است که سویت نهاده است
دیروز را رها کن، امروز روز توست
امروز روز کار و تلاش و اراده است
یاران چپ چرا همگی دیر می کنند؟!
آنان که کارگر را تحقیر می کنند
حکم فنای خویش به تقریر می کنند

5 آبان 1391
زندیک

 
هنوز پیامی ارسال نشده است.
لطفا پیام و مشخصات خود را اینجا تایپ کنید
نام (یا نام مستعار)
ای - میل (مخفی می ماند)
وب سایت
پیام

Current day month ye@r *